0220-60 10 30

Miljösymboler för kontorsmaterial

 

En miljömärkning kommunicerar och beskriver en produkts miljöegenskaper detta gäller märkningar som till exempel Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman.

I vissa fall saknas en officiell miljömärkning som tagits fram av en oberoende organisation, men varan är ändå att föredra ur miljösynpunkt. I vissa fall finns t.ex. kriterier, men inga licenser finns ännu på marknaden.

Go signalerar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan. Vår bedömning baserar sig på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter.

 

     Go, Greener Office

OfficeDepots egen miljömärkning . Du kan alltid hålla muspekaren över symbolerna  när du hittar dom i vår webshop för mer specifik miljöinformation.

 

 

http://www.svanen.se/Global/LogoTypes/Svanen_logo.jpg    

Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som i Sverige utfärdas av SIS Miljömärkning. Produkterna skall ha en hög kvalitetsmässig standard och de måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm. Mer information finner du på: http://www.svanen.se

 

Ecolabel   

EU EcoLabel. Rosstjälken med EU-stjärnkransen är EU's gemensamma symbol för miljömärkning. Idag finns kriterier för produktgrupper som; tvättmedel, kopieringspapper ljuskällor, hushålls- och toalettpapper, bärbara datorer, persondatorer, TV-apparater, hushållsmaskiner, inomhusfärger, lack samt jordförbättringsmedel. EU EcoLabel är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen. 

 

Bra Miljöval    

Naturskyddsföreningens märke har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är t.ex. tvättmedel och livsmedel, men det kan också gälla elenergi och transporter.

Mer information finner du på: http://www.naturskyddsforeningen.se

 

 

   

FSC är en internationell oberoende, ideell organisation som står för en miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt skogsbruk. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägare som möjliggör för kunden att välja trä- eller pappersprodukter som framtagits av skogsägare som driver ett ansvarfullt skogsbruk. Mer information finner du på: http://se.fsc.org

 

 

 

PEFC är en oberoende, ideell organisation som startades 1999. Målet är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan; skogsproduktion, miljö- och sociala intressen.

Mer information finner du på: http://www.pefc.se

 

 

 

Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens ekosystem samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbetsförhållande och minimilöner finns med i denna märkning. Deras certifieringssystem garanterar att råvaror är producerade under värdiga och miljövänliga förhållanden, och de genomför årliga kontroller på gårdarna som är med i systemet.

Mer information finner du på: www.rainforest-alliance.org

TCO märkning gäller bl.a. bildskärmar, datorutrustning, kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Märkningen omfattar områdena ergonomi, energi, emission (strålning) och ekologi. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek

 

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion som arbetar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion. KRAV tar fram regler för ekologisk produktion, informerar om dessa och kontrollerar att reglerna efterlevs. Reglerna innehåller miljökrav som att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte får används. I den ekologiska animalieproduktionen ställs också höga krav på djuretik.

Mer information finner du på: http://www.krav.se

 

 

Bildresultat för fairtrade logo

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt ökar du möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att hävda sig i den internationella konkurrensen. Märket säger inget om varans miljöegenskaper. Mer information finner du på http://www.fairtrade.se

 

 

Vi vägleder dig vidare                            

 

Det finns fortfarande många produkter som saknar fastställda krav för tredjepartsgjord miljömärkning. I vissa fall finns kriterier, men inga licenser finns ännu på marknaden, vilket innebär att det ibland är svårt att göra ett miljövänligt val. Go signalerar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan. Vår bedömning baserar sig på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter.

 

Go – Hur gör vi vår bedömning

Bedömningen görs på de uppgifter som leverantören lämnar till oss. Vi tittar på produkterna utifrån åtta olika perspektiv; grupp 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 och 80. Därefter ger vi produkten en kod som beskriver varför denna produkt är att föredra framför en annan. De olika perspektiven och koderna beskrivs här nedan och är framtagen av Svanströmsgruppen 

 

Grupp 10. Branschstandardiserad miljödeklaration

Vi använder oss av tre olika miljödeklarationer. Svenska IT-företagens Organisation (SITO) som har tagit fram miljödeklarationer för fax, kopiatorer och skrivare, Paper Profiles som visar miljödeklarationer på papper och Carbon Footprint som beskriver de koldioxidutsläpp som gjorts vid produktionen av produkten. Deklarationerna kan användas för att jämföra olika produkter. De miljödeklarationer som är aktuella finner du antingen på leverantörens hemsidor eller via din säljare.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

11 IT-företagens miljödeklaration (SITO) Inom denna grupp återfinns kopiatorer, skrivare och faxar.

12 Pappersbranschens miljödeklaration (Paper Profiles) Inom denna grupp återfinns papper för kopiering, offset, inkjet- och laserskrivare.

15 Carbon Footprint är en miljödeklaration som beskriver de koldioxidutsläpp som gjorts när varan producerats. Inom denna grupp finner du anteckningsblock.

 

 

Grupp 20: Materialbesparande

Inom denna grupp återfinns produkter som är tillverkade av återvunnet material. Hit räknas inte den energiutvinning som sker vid avfallsförbränning, inte heller en produkt som är återvinningsbar eftersom det också måste finnas ett system där materialet omhändertas, sorteras och används till en ny produkt.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

21 Minst 60 % återvunnen plast av polypropylén (PP) eller polyeten (PE).

22 Minst 60 % returfiber såsom papper, wellpapper eller kartong. Inom denna grupp återfinns almanackor, arkivkartonger, block, kuvert, mappar, kartong, pärmar och pärmregister.

23 Refillsystem. Inom denna grupp återfinns pennor samt tvål-, lim-, tejp- och korrigeringsprodukter.

24 Tillverkat av spillmaterial såsom exempelvis sågspån, kvistmassa, plastspill. Inom denna grupp återfinns skrivbordstillbehör och pennor.

25 Minst 60 % återvunnet läder.

 

Grupp 30. Energibesparande

Inom denna grupp finner du produkter med låg energiförbrukning.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

31 Lågenergilampor, lysrörslampor och kompaktlysrör.

32 Eco Dect. Inom denna grupp finner du telefoner som drar 60 % mindre energi än vanliga telefoner.

33 Energy Star. Inom denna grupp finner du produkter med låg energiförbrukning.

 

Grupp 40: Tillverkningsmaterial

Det material som en vara tillverkas av har olika påverkan på miljön. De undergrupper som är aktuella är Svanmärkt papper, plastsorterna polypropylen och polyeten (PP respektive PE), samt om produkten tillverkas av växtbaserat material, d.v.s. förnyelsebar råvara istället för ändlig sådan.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

41 Produkten är tryckt på Svanmärkt papper men är i sig ej en Svanmärkt produkt

42 Polypropylénplast (PP). Inom denna grupp återfinns blockomslag, almanackstillbehör, plastfickor, dataförvaring, gem, inbindningsprodukter, mappar, panelsystem, namnskyltar, hårdplast, pärmar, pärmregister, skrivbordsprodukter och resväskor.

43 Polyetenplast (PE). Inom denna grupp återfinns påsar, bärkassar och sopsäckar.

44 Växtbaserat material såsom exempelvis hampa, majs eller naturgummi (förnyelsebar råvara). Inom denna grupp återfinns förpackningsmateriel och musmattor.

45 Tillverkat av oblekt eller klorfritt papper (Oblekt/TCF). Inom denna grupp återfinns servetter, brevpåsar, kopieringspapper, arkivpapper och pärmregister.

 

Grupp 50: Lösningsmedelsbas

I sortimentet finns produkter som har samma funktion men där alternativet vatten finns som lösningsmedel.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

51 Vattenbaserat, d.v.s. inga lösningsmedel förutom vatten finns i produkten. Inom denna grupp återfinns limprodukter, pennor och stämpeltillbehör.

 

Grupp 60: Ytbehandling

Här bedöms vald ytbehandlingsmetod inklusive om den väljs bort, exempelvis vid olackerade produkter. Aktuella produkter är blyertspennor och läderväskor. Läderväskorna är garvade genom vegetabilisk metod vilken innebär att kromsalter inte används vid garvningen. 

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

61 Produkten är ej ytbehandlad, d.v.s. har en olackerad yta. Inom denna grupp återfinns blyertspennor.

62 Lädret är garvat med vegetabilisk metod (Garvning utan kromsalter). Inom denna grupp återfinns väskor.

 

Grupp 70: Livsmedelsprodukters odlingssätt

Här bedöms det sätt på vilket livsmedlet odlas.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

70 Kravmärkt och Ekologiskt odlad.

71 Ekologiskt odlad produkt. Inom denna grupp återfinns kaffe.

 

Grupp 80: Nedbrytning

Här bedöms hur lätt varan bryts ner.

 

Kod Beskrivning och eventuell kommentar

81 Biologiskt nedbrytbart